Għadha mhux lest biex jibda

Asgjë për të parë këtu, veprim në.

Niks om te sien hier, skuif op.

Ekkert að sjá hér, færa á.

Ne će biti ništa se ovdje za vrijeme dok sam radila kako stvari radi!!!

Advertisements
Postuar te Uncategorized. Komentet te Għadha mhux lest biex jibda Janë të Mbyllura